+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Zarządzanie przez cele MBO+BSC

Przykładowy program wdrożenia i szkoleń z zakresu MBO KPI i BSC

Wdrażanie metody zarządzania przez cele (MBO – Management by Objectives) w całych strukturach przedsiębiorstwa od określenia celów na poziomie Zarządu poprzez rozdzielanie i kaskadowanie do stanowisk operacyjnych najniższych w strukturach przedsiębiorstwa. W ramach wdrażania MBO realizowane jest m.in.:

 1. Tworzenie procedur, formularzy, przepływu informacji i podziału kompetencji
 2. Definiowanie i wprowadzanie wskaźników jednowymiarowych i złożonych będących jednym z głównych elementów MBO
 3. Monitoring i rozliczanie z postępów realizacji celów na podstawie mierzonych wskaźników

Głównym celem wdrożenia "Zarządzania Przez Cele" jest skoncentrowanie pracowników firmy (od zarządu w dół do poziomu operacyjnego) na dążeniu do realizacji celów które będą im wyznaczane jako główne priorytety do zrealizowania. Dzięki określeniu tych celów w sposób wymierny (wynik liczbowy lub procentowy przedstawiony w odpowiednim wskaźniku): 

 1. Priorytety są jednoznaczne i bardziej zrozumiałe
 2. Pracownicy są skoncentrowani na realizacji faktycznie istotnych zadań z punktu widzenia całej firmy a nie wybranej jednostki
 3. Postęp realizacji celów jest możliwy do łatwej i obiektywnej oceny
 4. strategia firmy jest realizowana w sposób bardziej zdecydowany i dynamiczny

 

Strategiczna karta wyników (SKW/BSC)

Aby skutecznie wdrożyć MBO potrzebnym jest stworzenie strategicznej karty wyników (BSC/SKW) która wg założeń w dużym uproszczeniu obejmuje wskaźniki mierzące poziom realizacji przyjętej strategii. W ramach wdrażania SKW opracowuje się najczęściej karty wynikowe obejmujące 4 główne płaszczyzny:
 1. klienta
 2. finansów
 3. procesów wewnętrznych
 4. rozwoju

W/w 4 płaszczyzny są podstawą która też może być do indywidualnych potrzeb dostosowywana, w wyjątkowych sytuacjach można dodać dodatkową płaszczyznę lub zrezygnować z niepotrzebnej. Dzieje się to jednak bardzo rzadko.

Strategiczna karta wyników pozwala na prosty i ciągły monitoring prawidłowości realizacji strategii i głównych celów z nią powiązanych. Elastyczność budowania karty strategicznej pozwala na dodawanie wskaźników które w konkretnym przypadku przedstawiają prawidłowość funkcjonowania kluczowych elementów firmy.

Przy wdrażaniu strategicznej karty wyników najistotniejszym założeniem jest przekonanie, że wszystkie najważniejsze obszary czy procesy przedsiębiorstwa można zmierzyć. Przekonanie, że nie da się na przykład zmierzyć elastyczności firmy wobec klienta jest błędne. Należy w takim przypadku wprowadzić wskaźniki przedstawiające np:

 • udział klientów powracających
 • poziom zamówień realizowanych w terminie
 • czas realizacji zamówienia

Więcej o strategicznej karcie wyników można przeczytać tutaj:

http://www.staworzynski.com/artykuly/bsc#overlay-context=szkolenie-wdrozenie-kpi-mbo-bsc

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE