+48 22 290 55 44 info@staworzynski.com

Tytuł

Wartościowanie pracy, systemy motywacyjne

Kwalifikowanie pracy pod kątem poziomu trudności, skali obciążenia, odpowiedzialności, kreatywności i niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do wykonania pracy. Czynniki te uwzględniane są jako główne wyznaczniki w polityce personalnej i pałacowej co przekłada się na stworzenie obiektywnego i motywującego systemu wynagradzania.

Weryfikacja i ew. modyfikacja ukierunkowana na stworzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Uwzględniane są główne czynniki wpływające na wysokość poszczególnych składników wynagrodzeń, stałych (umiejętności, kwalifikacje, uciążliwość, trudność wykonywanej pracy i odpowiedzialność) i zmiennych (produktywność, wydajność, jakość, poziom realizacji celów).
Zwartościowanie pracy stanowisk poszczególnych działów i stworzenie matrycy grup płacowych połączonych z rodzajami wykonywanych prac, umiejętnościami i kwalifikacjami pracowników.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE