+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Standaryzacja pracy – 5S/6S

  Posiadając bogate doświadczenie w zakresie wdrażania 5S w przedsiębiorstwach oferujemy:

  • Szkolenia oparte na praktycznych przypadkach firmy zlecającej.
    Realizowane są w formie treningów praktycznych przedstawiających w rzeczywistych warunkach metodykę wdrażania 5S.
    Takie podejście pomaga w sposób bardzo zrozumiały zrozumieć sens wdrażania szeroko pojętej standaryzacji objętej projektami 5S.
  • Realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych 5S.
  • Doradztwo w w/w zakresie.

Wdrożenie szeroko pojętej standaryzacji jest bezdyskusyjnie niezbędnym, podstawowym elementem w usprawnianiu funkcjonowania przedsiębiorstwa i zwiększaniu efektywności. Standaryzacja jest podstawą systemów produkcyjnych i wdrażanej filozofii Lean Manufacturing.

Sztuka poszukiwania najlepszych standardów wymaga nie tylko dużego zaangażowania, ale również analitycznego podejścia do oceny różnych rozwiązań. Jeżeli standaryzowany proces ma bardzo duży udział w kosztach przedsiębiorstwa to przeprowadzane są analizy na poziomie ruchów elementarnych.

Prezentacja dot. podstaw 5S:

 

Analityczna ocena na takim poziomie szczegółowości potrafi przynieść dodatkowe duże korzyści w odniesieniu do już nawet dobrze zoptymalizowanego procesu wg klasycznego podejścia. Wdrożenie i podtrzymanie opracowanych standardów wymaga samodyscypliny, która jest piątym etapem 5S.

Poziom utrzymania samodyscypliny monitorowany jest audytami 5S i pomiarem odpowiednich wskaźników. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie dodatkowego 6-go „S” jako elementu bezpieczeństwa pracy. „Szóste S” może być nieznacznie zmodyfikowaną formą funkcjonujących procedur BHP.

 

W celu uzyskania szczegółów w zakresie współpracy, szkoleń, projektów i konsultacji prosimy o kontakt:

http://www.staworzynski.com/?kontakt,4

Więcej informacji o 5S:

http://www.staworzynski.com/?5s,115

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE