+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

KAIZEN KVP

Ciągły proces ulepszeń

Wdrażanie ciągłego procesu ulepszeń w formie klasycznego Kaizen lub podobnego KVP (Kontinuierlichen Verbesserungs-Prozes). Bardzo istotnym elementem w budowaniu systemu produkcyjnego jest wdrożenie sprawnie funkcjonującego procesu ciągłej poprawy.

KAIZEN

Z punktu widzenia filozofii najlepszym rozwiązaniem jest Kaizen. Jednak w Polsce i wielu innych krajach wdrażanie klasycznego Kaizen dostosowanego do japońskiej mentalności spotyka się często ze sporym oporem bądź słabym zaangażowaniem. Dlatego wskazane jest wspierać Kaizen dodatkowymi narzędziami, które pierwotnie nie są przypisywane do typowych rozwiązań.

Chodzi o narzędzia, które dadzą dodatkowe możliwości systemowej, a przede wszystkim obiektywnej oceny proponowanych rozwiązań optymalizacyjnych jeszcze przed ich wdrożeniem. Wybór najlepszego rozwiązania a potem dokonanie oceny pod kątem opłacalności wdrożenia są niezmiernie trudne, dlatego też wspiera się je dodatkowymi analizami (statystyczne, analizy MTM, symulacje).

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE


Fatal error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in /home/boostnet/staworzynski.com/includes/common.inc on line 2783