+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Etatyzacja administracji

Etatyzacja (etat – fr. état 'stanowisko') działanie polegające na ustaleniu wysokości zatrudnienia w odniesieniu do rzeczywistego obciążenia pracą (ilości i czasochłonności wykonywanych wszystkich zadań) w całym przedsiębiorstwie, instytucji lub wybranej komórce, wydziale, departamencie. W ramach działań etatyzacji, weryfikacji zapotrzebowania na poszczególne etaty opracowywane są wysokości pensji i budżet przeznaczony na wynagrodzenia. Etatyzacja jest istotnym i często realizowanym elementem kompleksowej restrukturyzacji firm

W ramach projektów etatyzacji przeprowadzane są również weryfikacje i modelowanie (optymalizacja) procedur opisujących standardy realizacji poszczególnych procesów i zadań elementarnych. W przypadku ich braku koniecznym jest stworzenie od podstaw. Następnie przeprowadzane są pomiary czasochłonności wykonywania poszczególnych zadań. W zależności od poziomu dokładności lub wielkości udziału poszczególnych zadań stosuje się mniej lub bardziej precyzyjne techniki pomiarów czasów, m.in:

 • chronometraż
 • obserwacje migawkowe
 • wywiad
 • zapis własny
 • fotografie dnia roboczego
 • shadowing (metoda cienia) łączona najczęściej z fotografią dnia roboczego
 • porównywanie i szacowanie
 • analizy ruchów elementarnych

Działania te należy wdrażać znajdując wcześniej optymalne rozwiązania stosowanych metod, tak aby podwyższona została wydajność i efektywność pracy. Umiejętne podejście do zagadnienia etatyzacji staje się w dzisiejszych czasach niezbędnym wymogiem, wszyscy bowiem zwracają już uwagę na elastyczne zatrudnienie pracownika w firmie i odchudzanie kosztów z tytułu angażu.

Realizujemy kompleksowo lub na zasadzie warsztatów/szkoleń projekty etatyzacji, w ramach których przeprowadzane są następujące działania:

 • analiza stanu obecnego wybranego obszaru, ustalenie metod pracy, głównych zadań i zachodzących procesów
 • opisanie głównych procesów i realizowanych zadań w formie schematów decyzyjnych
 • określenie kolejności wykonywania tych zadań
 • pracowanie optymalnego modelu w formie procedury procesów
 • przedstawienie propozycji optymalizacji kształtowania metod pracy
 • normowanie zadań realizowanych w ramach procesów, pomiary czasów (główne, uzupełniające, przygotowawczo-zakończeniowe) wybranymi technikami (stosujemy techniki sprawdzone na całym świecie) ,w zależności od pracochłonności zadań techniki pomiaru precyzyjnego lub szacowanie czasu
 • ustalenie częstotliwości realizacji danych zadań
 • obliczenie zapotrzebowania na personel netto dla różnych wariantów optymalizacji procesów
 • wyliczenie poziomu absencji (nieobecności planowane oraz nieplanowane)
 • wyliczenie zapotrzebowania na personel brutto z uwzględnieniem absencji.
 • skonstruowanie kalkulatorów zapotrzebowania na personel uwzględniające wielkości wpływające na zmienne zapotrzebowanie na personel
 • wdrożenie niezbędnych zmian pozwalających na poprawę efektywnego wykorzystania czasu pracy

W ramach projektu wdrażane są podstawowe elementy filozofii lean manufacturing m.in. standaryzacja pracy poprzez wdrożenie 5s, harmonogramowanie, opisywanie procedur w formie schematów blokowych, mapowanie strumienia wartości (VSM), ekonomika ruchów elementarnych, eliminacja zbędnych czynności (marnotrawstwa).

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w kształtowaniu najważniejszych procesów przedsiębiorstw, ich optymalizacji i standaryzacji, stosowaniu wszystkich technik normowania i kalkulacji czasów.
Dzięki temu doświadczeniu jesteśmy w stanie usprawnić niemal wszystkie procesy i operacje wykonywane w danym przedsiębiorstwie.

Zajmujemy się normowaniem czasów i projektami etatyzacji w procesach:

 • produkcja jednostkowa i seryjna wszystkich typów produkcji
 • produkcja z udziałem maszyn (od prostych maszyn do zautomatyzowanych ciągów) jaki i tylko czynności manualnych
 • usługi wszystkiego typu
 • logistyka 
 • transport wewnętrzny i obsługa magazynów (całkowity przepływ materiału przez przedsiębiorstwo, transport, handling)
 • sprzedaż
 • zakupy
 • technologia i konstrukcja 
 • zarządzanie jakością
 • utrzymanie ruchu (działu techniczne utrzymania ruchu)
 • narzędziownie
 • kadry i księgowość
 • administracja państwowa (urzędy administracji państwowej) 
 • inne...

Usługę normowania/etatyzacji możemy wykonać na zasadzie wykonania pełnego zlecenia lub w formie nadzorowania projektu.

Przeprowadzamy również szkolenia i treningi w praktyce. Takie rozwiązanie pozwala na pełne przetransferowanie "know-how" do firmy dzięki czemu pracownicy firmy są w stanie kontynuować proces zarządzania czasem wg wcześniej wypracowanych standardów.

O szczegóły oferty wsparcia przy wdrażaniu w/w zasady proszę pytać bezpośrednio drogą mailową mailto:info@staworzynski.com lub telefonicznie 504 251 505

 

Prezentacja z materiałami dot. normowania czasów pracy i etatyzacji:

 

Tematy pokrewne:

Projekty etatyzacji

Szkolenia

Lean Management

Normowanie czasu pracy

Lean office MTM

Podstawowe techniki normowania

Normowanie czasów (czynności manualnych jak i maszynowych) jest jednym z istotnych mechanizmów pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami firmy, optymalne wykorzystanie czasu pracy pracowników jak i obciążenia maszyn. Tworzenie norm i katalogów czasów pozwala na pełne wykorzystanie czasu pracy, pozwala na bardziej precyzyjne planowanie. Normowanie można wykonywać na różne sposoby w zależności od potrzeb i charakteru produktu czy usługi.          

Zastosowane techniki pozwalają na tworzenie norm metodą chronometrażu (dodatkowo obserwacje migawkowe, zapis własny...) czyli fizycznego pomiaru czasu, określeniem normalnej wydajności i wyliczeniem średniej wartości czasu dla wydajności 100% co może posłużyć jako norma dla analizowanej czynności, zadania.

Analizy ruchów elementarnych

Analizy ruchów elementarnych m.in. wg MTM natomiast nie wymagają dokonywania pomiarów czasów polegają na analizowaniu lub planowaniu metod i ich czasu za pomocą tabel czasów ruchów elementarnych lub gotowych kombinacji ruchów. Jeżeli jest taka potrzeba to określa się czasy analizując podstawowe ruchy takie jak sięganie, chwytanie, przenoszenie itd. Techniki MTM są najbardziej zaawansowanymi metodami normowania, ściśle i jednoznacznie określają one metodę pracy z której można wyeliminować nawet najdrobniejsze zbędne ruchy lub zamieniać je na mniej czasochłonne – z doświadczenia wielu specjalistów wiadomo, że nawet wydające się bardzo dobrze zorganizowane stanowiska czy metody pracy można zoptymalizować zyskując od kilku do kilkudziesięciu procent.

Analizy te pozwalają na zastosowanie bardzo istotnej zasady "EKONOMIKI RUCHÓW ELEMENTARNYCH", która pozwala na skracanie czasów wykonania czynności przy jednoczesnej poprawie ergonomii i redukcji zmęczenia pracownika.

MTM pozwala na normowanie produkcji jednostkowych jak i wielkoseryjnych czy masowych – w zależności od charakteru produkcji stosuje się odpowiednie metody normowania MTM (podstawowa, UAS, MEK).

Zaawansowane narzędzia do łatwego i obiektywnego normowania

Obecnie coraz częściej dla ułatwienia (przyspieszenia) procesu normowania czasu przy jednoczesnej poprawie jakości i obiektywności norm czasowych konstruuje się "kalkulatory czasów". 

Do stworzenia "kalkulatorów czasów" wykorzystuje się wszystkie w/w techniki normowania czasów oraz arkuszy kalkulacyjnych.

W arkuszach kalkulacyjnych wprowadza się tabele normatywów będące podstawą do tworzenia norm (źródłem norm dla krótkich sekwencji ruchów elementarnych, czasów procesów pracy maszyny).

Kalkulator jest tabelą z wartościami, które są zmiennymi wpływającymi na czas. Prostota i łatwość jego wypełniania pozwala na szybkie wypełnienie przez osobę, która nie musi być specjalistą w normowaniu czasów pracy, jedynie musi znać produkt, stanowisko robocze oraz metodę pracy. Bardzo często kalkulatory czasów są tak tworzone aby pracownicy działu sprzedaży potrafili wypełnić kalkulator aby wycenić dokładnie koszty produkcji nowych wyrobów lub koszy wykonania usługi.

Wypełniane komórki z wartościami zmiennymi są połączone formułami ze źródłem norm czasów elementarnych i czasami procesów maszynowych.

Po wypełnieniu kalkulatora powstaje norma czasowa dla czasu głównego wykonania czynności (tg), w zależności od potrzeby również czas dla czynności przygotowawczo-zakończeniowych (tpz). Wypełniony kalkulator może zostać zapisany oraz wydrukowany jako dokument potwierdzający prawidłowość wypełnienia i obliczenia normy.

Zapraszamy również na

certyfikowane szkolenie 1 dniowe "Lean TOP Management - one day show"

w w/w tematyce (kliknij przycisk):

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE