+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Optymalizacja planowania produkcji w integracji z zakupami i sprzedażą

 Warsztaty praktyczne:

„Optymalizacja modelu planowania produkcji  w integracji ze sprzedażą i zakupami”

1.   Cele                                                                                                                                           

Głównymi celami przeprowadzenia proponowanych warsztatów jest:

1)   Opracowanie optymalnego modelu biznesowego zintegrowanego planowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa z maksymalizacją wykorzystania docelowego systemu ERP.

2)      Przygotowanie propozycji konkretnych zadań wdrożeniowych opracowanej koncepcji planowania.

3)      Akceptacja i przejście do wdrożenia zdefiniowanych zadań.

 

2.   Zakres i forma realizacji                                                                                                     

ZINTEGROWANE PLANOWANIE - podstawy

 • Jak rozumieć zintegrowane planowanie w systemach MRP/ERP i czego oczekiwać od takiego systemu?
 • Co to jest pętla MRPII (MRP i CRP).
 • Definicja typowych praktyk i problemów funkcjonowania działów z perspektywy funkcjonowania systemów ERP/MRP.
 • Podstawowe narzędzia analityczne w optymalizacji zapasów – ABC i XYZ.

PRODUKCJA

 • Płynność produkcji a elastyczność wobec zmiennych potrzeb klienta – czy i jak zamrażać plan produkcyjny?
 • Planowanie produkcji – przygotowanie planów na podstawie dostępnych zasobów produkcji i materiałów.
 • Produkcja – realizacja planów produkcyjnych.
 • Planowanie produkcji – krótkoterminowe harmonogramowanie produkcji.

TECHNOLOGIA

 • Technologia – zarządzanie danymi planistycznymi i technologicznymi oraz zmianami w tym zakresie.
 • Konstrukcja – podejmowanie działań optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, definicja zamienników materiałów zakupowych.

SPRZEDAŻ

 • Sprzedaż – prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem metod statystycznych ABC i XYZ.
 • Sprzedaż – planowanie zapasów bezpieczeństwa i rotujących dla produktów z grupy AX.
 • Cele zastosowania systemów CRM i lejka sprzedaży z perspektywy planowania z wykorzystaniem ERP.
 • Sprzedaż – ustalanie i weryfikacja terminów realizacji zleceń zakupu – pętla MRP i CRP.

ZAKUPY

 • Zakupy – planowanie zapasów bezpieczeństwa i rotujących dla materiałów kupowanych z grupy AX.
 • Zakupy – planowanie zakupów na podstawie prognoz sprzedażowych.
 • Wykorzystanie systemów ERP w planowaniu zakupów.
 • Jakość – definiowanie wskaźników jakościowych dla dostawców, procesów wewnętrznych.

ZINTEGROWANE PLANOWANIE – optymalizacja

 • Procedura krytyczna zmiany terminu realizacji zleceń i modyfikacje krótkoterminowych harmonogramów produkcji.
 • Kluczowe wskaźniki i cele jakości, terminowości oraz efektywności funkcjonowania poszczególnych ww. obszarów.
 • Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania zintegrowanego planowania z ERP/MRP
 • Harmonogram wdrożenia zmian

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów w/w tematyce proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów i terminów realizacji.

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE