+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

SMED MTM

SMED - (Single Minute Exchange of Die) - jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jedocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu - TPM. Założenie SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. Po ustaleniu niezbędnych czynności wynikających z przezbrojenia muszą one zostać zoptymalizowane (optymalna metoda pracy), opisane i podzielone na czynności zewnętrzne i wewnętrzne. Czynności wewnętrzne to są takie które muszą być wykonane bezwzględnie po zatrzymaniu i przed uruchomieniem maszyny. Założeniem jest podjęcie takich działań usprawniających aby ilość czynności wewnętrznych była jak najmniejsza. Czynności zewnętrzne to wszystkie takie czynności które po optymalizacji metody przezbrajania mogą zostać wykonane przez zatrzymaniem maszyny lub po jej ponownym uruchomieniu.

SMED MTM - rewelacyjnym rozwiązaniem jest połączenie metody SMED z zasadą ekonomiki ruchów elementarnych, m.in. MTM. Zasada ekonomiki ruchów elementarnych pozwala jeszcze precyzyjniej i dokładniej opracować optymalną metodę przezbrojenia dla czynności wewnętrznych, wyliczenie opłacalności wdrożenia niezbędnych zmian i ostatecznie wprowadzenie ich jako standard.

Wdrażanie SMED opiera się na kilku podstawowych krokach:

  1. Opisać czynności niezbędne do wykonania przezbrojenia
  2. Zdefiniować czynności zewnętrzne i wewnętrzne
  3. Opracować i opisać optymalne metody wykonywania poszczególnych czynności ze szczególnym naciskiem na optymalizację czynności zewnętrznych
  4. Przeprowadzić analizy ruchów elementarnych dla czynności wewnętrznych
  5. Wyznaczyć planowany czas przestoju maszyny wynikający z konieczności jej przezbrajania
  6. Opisać metodę i wdrożyć w połączeniu z działaniami TPM i 5S

OTED (One-Touch Exchange of Die) - odmiana SMED zakładająca przezbrojenie w czasie krótszym niż 100 sekund lub nawet dosłownie interpretując przezbrojenie jednym dotknięciem. 

Idealnym rozwiązaniem jest przezbrojenie bez zatrzymywania procesu, które jest wykonywane w czasie czynności wymiany elementów przetwarzanych w danej maszynie. Rozwiązanie takie w rzeczywistości występuje znacznie rzadziej niż SMED ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne wynikające z automatyzacji procesu przezbrajania. Zamiast nazwy One-Touch Exchange of Die spotyka się czasem nazewnictwo Zero Minute Exchange of Die.

Powyższy Formularz SMED do pobrania:

Formularz SMED

 

Wdrożenie SMED zwiększa elastyczność firmy, pozwala na skracanie serii produkcyjnych co pozwala na zmniejszenie poziomu EOQ (ang. Economic Order Quantity - Ekonomicznej Wielkości Zamówienia).

SMED przykład

 

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE