+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

One piece flow - przepływ jednej sztuki

One Piece Flow + 5S + Chaku Chaku

Zasada przepływu "jednej sztuki" jest bardzo istotnym elementem w optymalizacji procesów przepływu materiału ale również kształtowania metod pracy i poprawy ergonomii na stanowiskach pracy. Założeniem podstawowym w funkcjonowaniu jest:

 • redukcja zapasów materiałowych w toku produkcyjnym
 • eliminacja zjawiska nadprodukcji
 • eliminacja zbędnych czynności (m.in. zbędne chodzenie, manipulacja przedmiotem)
 • zmiejszenie zapotrzeobwania na powierzchnię
 • skrócenie czasu przepływu materiału i realizacji zlecenia

One piece Flow można wdrożyć w przedsiębiorstwie w skali mikro, czyli przepływu przez konkretne wybrane stanowiska oraz w skali makro, czyli przepływu przez cały zakład.

Wdrażając zasadę przepływu jednej sztuki stosujemy się do ogólnych założeń filozofii Lean Manufacturing, standaryzacji pracy 5S oraz dodatkowo wspieramy się narzędziami analitycznymi MTM.

Podczas wdrażania "one piece flow" często wprowadza się również zasadę łączenia czynności "chaku-chaku", aczkolwiek decyzja o wprowadzeniu "chaku-chaku" musi zostać podparta konkretnym uzasadnieniem w każdym przypadku indywidualnie. Dodatkowo analizy ruchów elementarnych pozwalają lepiej wdrożyć zasadę "ekonomiki ruchów elementarnych" oraz w sposób permanentny określać najlepsze standardy pracy gwarantujące:

 • wysoką jakość pracy
 • niskie ryzyko ergonomiczne (przyjaźnie ukształtowane stanowisko oraz metoda pracy)
 • standard pracy 
 • krótszy czas wykonania zadania

Określając standard dla przepływu jednej sztuki i stosując analizy ruchów elementarnych nie jednokrotnie wyciągane są wnioski, że nie należy za każdym razem interpretować przepływu jednej sztuki zbyt dosłownie. Są bardzo często przypadki w których:

 • przy zastosowaniu pracy dwuręcznej przepływ równoczesny dotyczy 2 sztuk (w indywidualnych przypadkach nawet więcej)
 • w przepływie materiału przez zakład jako "one piece flow" interpretuje się 1 opakowanie (pitch) - paletę, pojemnik kanban, karton.

W/w wnioski są podparte analizami ruchów elementarnych, które jednoznacznie pozwalają określić optymalną metodę pracy, która:

 • jest najmniej pracochłonna (czasochłonna)
 • gwarantuje wysoką jakość wykonania
 • skraca czas przepływu materiału
 • kształtuje pracę i stanowisko z zachowaniem zasad ergonomii

W ramach naszego wsparcia we wdrażaniu zasady przepływu jednej sztuki oferujemy:

 • warsztaty praktyczne oparte na optymalizacji wybranego przykładu z zakładu firmy zlecającej
 • szkolenia teoretyczne 
 • fachowe doradztwo oparte na bogatym doświadczeniu
 • transfer Know-How w w/w zakresie
 • kompleksowe wdrożenia i projekty optymalizacyjne
 • interim management - kierowanie projektami realizowanymi zespołami pracowników firmy zlecającej

O szczegóły prosimy pytać mailowo lub telefonicznie:

kontakt

 

Więcej na temat naszej działalności:

http://www.staworzynski.com/o-nas-0

 

przykłady i prezentacje

wypowiedzi

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE