+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Marnotrawstwo

Marnotrawstwo (zarządzanie) - czyli nieracjonalność, rozrzutność. Z perspektywy zarządzania, procesów biznesowych jak i procesów administracji publicznej marnotrawstwem jest nie racjonalne i nie efektywne zarządzanie zasobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tych procesów. Marnotrawstwem są czynności i procesy nie zwiększające wartości (dodawanie wartości) a angażujące zasoby do ich wytwarzania. Główne rodzaje marnotrawstwa występujące w zarządzaniu procesami to:

  • Nieracjonalne gospodarowanie środkami finansowymi - ponoszenie zbyt wysokich kosztów na zakupy niezbędnych środków lub zakupy środków zbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów.
  • Nadmierne wytwarzanie – realizacja w ramach zachodzących procesów zbyt dużej ilości niż potrzeba dóbr, usług czy produktów.
  • Zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją procesów i metod pracy.
  • oczekiwanie – długie okresy bezczynności zaangażowanych zasobów, np. ludzi, maszyn, części, materiałów.
  • Zbędny transport – zbędne przemieszczanie przedmiotu realizowanych procesów, np. elementów, części, półwyrobów, wyrobów, dokumentów.
  • Zapasy – zbyt wiele zapasu środków niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów, np. materiałów, surowca w procesie produkcji.
  • Wady – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji.
  • Nadmierne przetwarzanie – wykonywanie zbędnych czynności w realizowanym procesie, np. wielokrotna obróbka, kontrola tego samego elementu procesu lub wyrobu.
  • nie wykorzystany potencjał pracowników.

Działania związanie z eliminacją marnotrawstwa lub minimalizacją skali jego występowania związane są przede wszystkim z ustaleniem głównych źródeł powstawania oraz podjęciem działań zapobiegających dalszemu występowaniu w przyszłości. Działania te nazywane są racjonalizacją procesów lub w zależności od przyjętych standardów: ciągły proces ulepszeń, proces ciągłego ulepszania, kaizen, KVP.

Dzięki racjonalizacji procesów eliminowane są poszczególne  rodzaje marnotrawstwa w skutek czego następuję poprawa efektywnego wykorzystania zasobów zaangażowanych w usprawnione procesy. W procesach biznesowych racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa wpływa pozytywnie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast w procesach funkcjonowania administracji państwowej racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa pozwala na redukcję kosztów funkcjonowania administracji i tym samym bardziej efektywne wykorzystanie środków budżetowych.

Z punktu widzenia metodyki zarządzania Lean Management marnotrawstwo nazywane jest z języka japońskiego słowem MUDA.

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE