+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Balansowanie linii

Balansowanie, równoważenie pracy 

 Jednym z naszych obszarów naszej działalności jest realizacja projektów/ szkoleń praktycznych w zakresie:

 • balansowanie linii montażowych
 • równoważenie pracy w gniazdach produkcyjnych i poszczególnych etapach produkcyjnych
 • eliminacja wąskich gardeł wzdłuż procesu wytwórczego 

Do w/w działań wykorzystujemy m.in. następujące narzędzia/metody usprawniania:

 • mapowanie strumienia wartości (VSM),
 • wykresy Yamazumi/balansowania procesów,
 • normowanie czasów metodami chronometrażu, analizy ruchów elementarnych (MTM), nagrania wideo,
 • harmonogramowanie wg cyklu Deminga (PDCA),
 • wdrażanie standaryzacji wg zasady 5S połączonej z ekonomiką ruchów elementarnych,
 • Skracanie czasów przestojów przezbrojeń (SMED wspierane analizami MTM)

Prezentacja:

 

Transfer wiedzy w w/w zakresie realizujemy bazując przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym w formie:

 • kompleksowej realizacji projektów
 • szkoleń i warsztatów praktycznych
 • interim managementu - kierowania zespołem zbudowanym z pracowników danej firmy
 • konsultacji i doradztwa specjalistycznego

Równomierne rozdzielanie pracy i eliminacja wąskich gardeł wzdłuż całego procesu produkcyjnego, który powinien docelowo funkcjonować z czasem taktu wymuszonym przez zapotrzebowanie rynku.

Dodatkowym elementem balansowania jest skracanie czasochłonności ruchów elementarnych lub ich całkowita eliminacja, wprowadzanie wielowariantowych podziałów w zależności od zmienności produktu lub zmiennego czasu taktu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Paweł Staworzyński, +48504251505, mail: info@staworzynski.com

 

Taktowanie, tworzenie wykresów Yamazumi

Tworzenie wykresów Yamazumi i wrażanie prostych rozwiązań taktowania ukierunkowanego na elastyczne dostosowywanie podziału prac w zależności od występujących warunków (wielowariantowość i zmienność wielkości produkcji).

Prezentacja zasady balansowania linii z wykorzystaniem ekonomiki ruchów elementarnych

Balansowaliśmy wiele razy w oprogramowani na oprogramowaniu synchronizowanym m.in. z SAP - modułem opcjonalnym SAP'a - to rozwiązanie jest dobre dla dużych firm (kilka fabryk w grupie korzystających z tych samych normatywów).

Koszty takich aplikacji jednak często przerastają wartość dodaną. Dlatego też sięga się do prostszych rozwiązań.

Osobiście mając spore doświadczenie w taktowaniu bardzo różnych linii montażowych i ogólnie procesów wytwórczych, stosuję proste rozwiązania tak jak inni uczestnicy tego tematu się wypowiadają:

1. Odpowiednio przygotowany arkusz excell do łatwego i szybkiego aktualizowania rozłożenia pracą. 

2. Wykresy na tablicach w formie magnetycznych tabliczek lub wycinanych kartek (wielkość kartki jesz proporcjonalne do czasochłonności danej czynności) - takie rozwiązania stosuje się często w produkcji o bardzo dużej zmienności (np. produkcja autobusów).

Wcześniej jednak musimy mieć przygotowane odpowiednie dane wejściowe w formie czasów zakładanych na poszczególne operacje - podział musi być tak zrobiony aby można było przy balansowaniu wybrane czynności przesuwać na inne stanowiska.

wypowiedzi

 

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE