+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

×

Komunikat o błędzie

Strict warning: Only variables should be passed by reference w staworzynski_preprocess_page() (linia 19 z /home/boostnet/staworzynski.com/sites/all/themes/staworzynski/template.php).

Zakładki podstawowe

Tytuł

Analiza ABC XYZ

Zasada Pareto - (Zasada 80/20)
zasada opisująca zjawiska, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów.

Przykłady:

 • Zapasy materiałowe - 80% wartości zapasów stanowi 20% pozycji materiałowych,
 • Zarządzanie jakością – 80% błędów stanowi 20% występujących rodzajów błędów,
 • Efektywność produkcji – 80% czasów przestojów stanowi 20% ich przyczyn,
 • Finanse – 80% kosztów w budżecie stanowi 20% pozycji budżetowych.
 • Służba zdrowia - 80% zachorowań pacjentów stanowi 20% wszystkich rejestrowanych chorób,
 • Służba zdrowia - 80% kosztów leczenia stanowi 20% pozycji wszystkich występujących pozycji kosztowych.

Wniosek:
W procesie poprawy efektywności wykorzystania zasobów, optymalizacji zapasów czy poprawy jakości należy zawsze w pierwszej kolejności skupiać się nad najistotniejszymi pozycjami stanowiącymi 80% udziału badanego zjawiska (np. kosztów zapasów, zakłóceń na produkcji, kosztów funkcjonowania firmy).

Zasada Pareto jest podstawą na której powstała analiza/klasyfikacja ABC

Klasyfikacja (analiza) ABC
jest klasyfikacją zasobów według malejącej wartości lub innych kryteriów (okresu przechowywania, długości czasu dostawy,ilości powstawania błędów, wielkości zapasów itp.). Dokonuje się podziału na trzy klasy: A, B i C. Klasa A obejmuje pozycje o największym udziale wymagające szczególnej uwagi, do klasy B zaliczane są zasoby o mniejszym udziale, natomiast klasa C - to wszystkie pozostałe. Istotą klasyfikacji ABC jest, aby wysiłek zaoszczędzony przy kontroli i ewidencji zasobów grupy C, skierować na pozycje o największej istotności i udziału w całości zestawienia. Metoda ABC stosowana jest przy optymalizacji zapasów materiałowych, zaopatrzeniu, sprzedaży, dystrybucji, kontroli i zarządzaniu jakością, działaniach prewencyjnych w różnych dziedzinach życia jak i zarządzania procesami przedsiębiorstwa. 

Klasyfikacja, Analiza XYZ
jedna z metod klasyfikacji zasobów według regularności zapotrzebowania na nie i dokładności prognozowania:

 • X - regularne zapotrzebowanie, niewielkie wahania; wysoka dokładność prognozowania
 • Y - zapotrzebowanie o charakterze sezonowym lub z wyraźnym trendem; średnia dokładność prognozowania
 • Z - bardzo nieregularne zapotrzebowanie; niska dokładność prognozowania

Inna wersja tej klasyfikacji zakłada podział według tempa zużycia lub sprzedaży:

 • X - duże tempo zużycia
 • Y - średnie tempo zużycia
 • Z - małe tempo zużycia

Połączenie klasyfikacji ABC z XYZ pozwala na pogrupowanie analizowanych pozycji na 9 grup w których najważniejsza grupa AX stanowi:

 • największy udział w całości zdarzeń (np. średnich kosztów zapasów magazynowych),
 • regularną powtarzalność i nie wielkie wahania,
 • możliwość stosunkowo najłatwiejszego przewidzenia zakładanego zużycia w przyszłości.

Współczynnik zmienności w klasyfikacji XYZ
Współczynnik zmienności w klasyfikacji XYZ określa wartości graniczne które pozwalają określić i sklasyfikować 3 grupy X, Y i Z.

Współczynnik zmienności liczony jest wg wzoru:

Gdzie:
V – współczynnik zmienności
S – odchylenie standardowe badanej próby
X – średnia arytmetyczna badanej próby

Przyjmowane graniczne dla grup X, Y i Z:
Graniczne nie mogą być przyjmowane za każdym razem takie same. Ich wartości muszą być przyjmowane po analizie merytorycznej konkretnego przypadku, specyfiki branży i funkcjonowania firmy. Najczęściej jest on w przedziale:

 • Grupa X – od 0 do 0,2-0,5.
 • Grupa Y – od przyjętej górnej wartości X do 0,7-1,5.
 • Grupa Z – od przyjętej górnej wartości Y do maksymalnej występującej w analizie.

Przykładowy plik do przeprowadzenia analizy ABC i XYZ można pobrać tutaj:

http://www.staworzynski.com/index.php?pl_dokumenty-do-pobrania,44

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE