A A A

wydajność i produktywność

Jak zwiększyć wydajność pracy i efektywność czasu pracy pracowników?

Czym jest PRODUKTYWNOŚĆ? 

Dodatkowo jeszcze przy jednoczesnym zmniejszeniu ich zmęczenia jak i poprawie zadowolenia z wykonywanej pracy?

Czy to jest możliwe?

TAK!

jak?

Przeczytaj:

Wielu osobom może wydawać się nie możliwym uzyskanie jednocześnie wszystkiego w/w naraz...

Poświęć trochę czasu i przeczytaj to co jest napisane poniżej oraz na stronach do których się odwołujemy a znajdziesz na to odpowiedź.

Zapraszamy również do przykładów wideo jakie są dostępne na naszej stronie i przedstawiają jak można osiągnąć wszystkie w/w cele.

 

 

 

Podstawą skutecznego zwiększania wydajności oraz jakości pracy jest zbudowanie wysokiej świadomości i motywacji pracowników. Najskuteczniejszym elementem motywacji do zwiększania efektywności są nie tylko finanse ale przede wszystkim zarządzanie przez wartości godnościowe. Więcej o skutecznych systemach motywacyjnych można przeczytać tutaj:

http://staworzynski.com/?pl_system-motywacyjny,415

http://staworzynski.com/?pl_zarzadzanie-godnosciowe,416

Oprócz skutecznych zasad motywacji pracowników niezbędna jest wiedza specjalistyczna w zakresie badania i organizacji pracy która pozwala przynieść efekty minimalizacji przeciążenia pracą przy jednoczesnej poprawie efektywności czasu dodawania wartości. więcej o tym w dalszej częścu artykułu.

 

Ciekawe przykłady 

zwiększania wydajności i produktywności 

przy jednoczesnej redukcji obciążenia pracą (poprawa ergonomii i ekonomiki ruchów):

Zwiększanie produktywności i wydajności<

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Zapraszamy również na

certyfikowane szkolenie 1 dniowe "Lean TOP Management - one day show"

w w/w tematyce (kliknij przycisk):

________________________________________________

 

 

Wydajność i produktywność przez wiele osób jest interpretowana jako ten sam wskaźnik co nie jest prawidłowym.

 

Przykładem może być definicja wydajności i produktywność jako jedna umieszczona na popularnej Wikipedii:

Cytat (stan na dzień 2012.04.04):

 

Bardziej prawidłową definicję wydajności przedstawia portal "Encyklopedia Zarządzania", który przede wszystkim rozdziela definicje wydajności i produktywności, aczkolwiek nie można z nich wywnioskować jak prawidłowo liczyć produktywność i wydajność w ujęciu procesów wytwórczych przedsiębiorstwa:

 

W związku ze spotykanymi problemami w wielu przedsiębiorstwach z prawidłowym rozdzieleniem wydajności od produktywności bardzo często musiałem podejmować polemikę z managerami różnych firm na temat sposobów liczenia wydajności i produktywności. Poniżej przedstawiam moje osobiste interpretacje tych dwóch terminów, odnoszące się jednak w znaczniej mierze do wskaźnika OEE (efektywnego wykorzystania sprzętu), który jest podstawowym wskaźnikiem w systemie TPM obejmującym kompleksowe zarządzanie produktywnością maszyn.

 

Wydajność to nie jest to samo co produktywność. Często są one równe, ale nie jest nadal to samo. Poniżej przedstawiam wytłumaczenie:

wzrost produktywności i wydajności

Wydajność - określa ilość wykonanych dóbr czy wyrobów w określonym normatywnym czasie. Wydajność wyrażona procentowa określa stosunek ilości faktycznie wykonanych dóbr do zakładanej ilości do wykonania w określonej jednostce czasu. Wydajność odnosi się do procesu technologicznego lub jego fragmentu w którym uczestniczą pracownicy, maszyny, materiał i narzędzia. W uproszczeniu wydajność (WYD) wyrażoną procentowa możemy wyliczyć:

WYD=(ilość sztuk wykonana)/(ilość sztuk zakładana wg normy)*100%

 

 

Produktywność - może być liczona oddzielnie dla linii, gniazda, pracowników czy pojedynczych maszyn. Może być wyrażona ilością wyprodukowanych sztuk wyrobów w przeliczenia na 1 pracownika w określonym czasie lub w przeliczeniu na pracownika ilości wytworzonej wartości dodanej, która jest wyrażona w ilości przepracowanego efektywnie czasu pracy (na podstawie norm czasochłonności dodawania wartości). Produktywność wyraża efektywne wykorzystanie dostępnego czasu pracy pracowników, maszyn lub linii/gniazd produkcyjnych. Produktywność (PRD) w uproszczony sposób, wyrażoną procentowo można wyliczyć w następujący sposób:

PRD=[(ilość sztuk wykonana)*(suma czasów planowanych na wykonanie jednej sztuki)]/[(suma czasu dostępnego)*(ilość sztuk wykonanych)]*100%


Bardzo przydatnym wskaźnikiem uzupełniającym do wskaźników produktywności i wydajności jest wskaźnik racjonalizacji:

 


 

 

Łatwiej będzie zrozumieć różnicę pomiędzy produktywnością a wydajnością na przykładzie. Podam przykład linii montażowej, ponieważ często są problemy z wyliczeniem i rozdzieleniem wydajności i produktywności linii/gniazda:

Przykład 1

Linia LPRO1, dane podstawowe:

  • 10 stanowisk z obsadą 10 osób (1 osoba na każde stanowisko)
  • 2 maszyny obsługiwane przez w/w osoby 
  • 8 stanowisk montażu i obróbki ręcznej
  • wydajność linii 100%, normatywna -> 1 szt. 1 minutę - czas taktu = 1 min.
  • obciążenie pracowników nie równomierne w przedziale od 70% do 95% dostępnego czasu taktu
  • średnie obciążenie pracowników w w/w warunkach - 85% (oznacza to, że 85% czasu jest wykorzystane na wykonywanie czynności wg wytycznych a pozostały czas 15% to oczekiwanie wynikającego z ograniczeń nie pozwalających na idealne obciążenie pracowników, czyli równe 100%)
  • z w/w 85% średniego obciążenia wynika, że pracownicy w ciągu 10 minut (takt 1 min.*10 osób) wykonują 8,5 minuty efektywnej pracy (85%*10min)

 

Przykład 1, przypadek A:

Linia produkcyjna LPRO1 w ciągu dostępnego czasu 1 godziny, przy obsadzie 10 osób wyprodukowała zakładane wg normy 60 sztuk.

Wydajność:

(60sztuk wyprodukowanych)/(60 stuk wg normy)*100%=100%

Produktywność:

(8,5 min*60szt)/(60szt*10min)=85%

 

Równoważenie pracy i balansowanie linii

za pomocą diagramów Yamazumi

jest jedną z metod zwiększania wydajności i produktywności:

Zwiększanie wydajności i produktywności przez balansowanie - równoważenie pracy. Yamazumi.

 

 

Przykład 1, przypadek B:

Linia produkcyjna LPRO1 w ciągu dostępnego czasu 1 godziny, przy obsadzie 10 osób wyprodukowała mniej o 10 sztuk, czyli 50.

Wydajność:

(50sztuk wyprodukowanych)/(60 stuk wg normy)*100%=83,3%

 

Produktywność:

(8,5 min*50szt)/(60szt*10min)=70,1%

 


Przykład 1, przypadek C:

Linia produkcyjna LPRO1 w ciągu dostępnego czasu 1 godziny, przy mniejszej obsadzie 8 osób wyprodukowała mniej o 3 sztuki, czyli 57.

Wydajność:

(57sztuk wyprodukowanych)/(60 stuk wg normy)*100%=95,0%

 

Produktywność:

(8,5 min*57szt)/(60szt*8min)=101%

 

 

Przykład 1, przypadek D:

Linia produkcyjna LPRO1 w ciągu dostępnego czasu 1 godziny, przy mniejszej obsadzie 12 osób wyprodukowała więcej o 2 sztuki, czyli 62.

Wydajność:

(62sztuk wyprodukowanych)/(60 stuk wg normy)*100%=103,3%

 

Produktywność:

(8,5 min*62szt)/(62szt*12min)=70,8%

 

Wniosek:

mimo, że linia dla przypadku D osiągnęła największą wydajność wytwarzając najwięcej to produktywność, czy też efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników jest najniższe, na poziomie 70%. Niska wydajność jest spowodowana obsadą dodatkowych 2 osób, które wpłynęły na nieznaczny wzrost wydajności ale kosztem produktywności...

 

Prawidłowa interpretacja wydajności  i produktywności ma istotny wpływ na prawidłowe planowanie oraz rozliczanie pracowników z wykonanej pracy.

Tych dwóch kwestii (planowania i rozliczania pracowników z wykonanej pracy) nie wolno w żaden sposób bagatelizować....

 

Tak więc aby zwiększyć wydajność pracowników wcale nie musi znaczyć poprawić ich produktywność. Zwiększenie wydajności nie odnosi się tylko do pracowników a do całego procesu. Zwiększenie wydajności linii przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności pracowników jest jednym z kluczowych celów działań usprawniających.

Paweł Staworzyński

 

Jak zwiększyć produktywność i wydajność

przy jednoczesnej

redukcji

zmęczenia i obciążenia pracą?

Zwiększanie produktywności i wydajności - wdrożenie 5S, standaryzacji i lean management

 

 

Zapraszamy do zapoznania z przykładową metodyką realizacji projektów których głównym celem jest zwiększenie wydajności pracy:

http://www.staworzynski.com/?pl_wydajnosc-pracy,262

 

 

... zapytaj nas:

http://staworzynski.com/?pl_kontakt,182


 

 

 

 

 

 

 

TAGI:

jak zwiększyć wydajność pracowników na produkcji. Wydajność, produktywność, efektywność, wydajność pracy, produktywność pracownika, wydajność pracownika,  produktywność pracy, wydajność pracowników, zwiększyć wydajność, poprawić produktywność. Podnoszenie wydajności i zwiększanie efektywności czasu pracy. Poprawa warunków pracy przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności pracowników i efektywnym wykorzystaniu czasu pracy. Miernik i wskaźnik produktywności efektywności czasu pracy. jak zwiększyć wydajność pracowników w biurze. Wskaźnik efektywnego wykorzystania czasu pracy pracowników jest uzupełnieniem wskaźnika całościowego efektywnego wykorzystania maszyny, OEE - (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia.Redukcja monotonii pracy i poprawa ergonomicznego kształtowania stanowisk pracy oraz metod pracy jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę wydajności i efektywności pracowników.wydajność w pracy. jak zwiększyć wydajność pracowników w logistyce. mierniki produktywności, produktywność środków trwałych, analiza wskaźników, wskaźnik wydajności, wydajnosc pracy, analiza wydajności pracy, wskaźniki wydajności pracy, wskaźniki efektywności pracy, zwiększenie wydajności pracowników optymalizacja, zarządzanie produkcją i wydajnością, zarządzanie czasem pracownika i jego optymalizacja, wzór produktywność, wzór obliczania etatyzacji stanowiska pracy, wzór obliczania etatyzacji, wzór na wydajność w przedsiębiorstwie, wzór na wydajność produkcji, wzór na wydajność całej lini, wzór na wydajnośc pracownik,ow, wzór na wydajnośc lini produkcyjnej, wzór na produktywność pracy, wzór na produktywność, wzór efektywności w zakładzie produkcyjnym, wzory mierzenia wydajnosci pracy, wzor na produktywnosc zespolu, wzor na produktywnosc w logistyce, wyliczyc wydajnosc pracy, wyliczenie wskaźnika produktywności, wyliczenie produktywności, wyliczanie wydajności osób, wydajność, produktywność, wydajność w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wydajność w produkcji jednostka, wydajność w ekonomii, wydajność systemów maszyny. jak zwiększyć wydajność pracowników w magazynie. wydajność sposób liczenia, wydajność produktywność efektywność wzór, wydajność produkcyjna interpretacja wyników, wydajność produkcji wzór, wydajność produkcji przykłady, wydajność produkcji ekonomika, wydajność produkcji a system pracy, wydajność produkcji, wydajność procesu technologicznego, wydajność procesu produkcyjnego, wydajność pracy w ujęciu procentowym, wydajność pracy pracowników, wydajność pracy pracownika, wydajność pracy jak obliczyć, wydajność pracy jak interpretować, wydajność pracy, wydajność pracowników- wskaźniki, wydajność pracowników w procesie, wydajność pracowników, wydajność pracownika wzór, wydajność pracownika administracji, wydajność pracownika, wydajność pojęcie wskaźnik wydajności, wydajność normatywna. jak zwiększyć wydajność pracowników w administracji publicznej.  wydajność maszyny definicja, wydajność maszyny cytaty, wydajność maszyn wzór, wydajność linii produkcyjnej literatura, wydajność linii produkcyjnej definicja, wydajność linii produkcyjnej, wydajność jak liczyć, wydajność i produktywność pracowników, wydajność i efektywnośc pracy, wydajność ekonomiczna miara cytat, wydajność efektywna, wydajność definicja, wydajność administracyjna, wydajność a produktywność, wydajność a efektywność, wydajność 5s, wydajność (produktywność), wydajnośc produkcyjna regułka. jak zwiększyć wydajność pracowników szpitala w szpitalu.  wydajnośc procesu przemysłowego, wydajnośc maszyny, wydajnośc linii produkcyjnej definicja, wydajnośc linii montażowych, wydajnosć sposób liczenia, wydajnosć a produktywność, wydajnosc wyrobu i jej sposoby, wydajnosc w pracy jak obliczyc, wydajnosc produktywna, wydajnosc produkcji, wydajnosc pracy a produktywnosc, wydajnosc linii produkcyjnej, wydajnosc a produktywnosc, wskażnik wydajności środków transportu wewnętrznego, wskaźniki produktywności stanowiska, wskaźniki produktywności i efektywności pracowników, wskaźniki efektywności sprzedaży (kpi), wskaźniki efektywności dla utrzymania ruchu, wskaźnik wydajności pracy wzór, wskaźnik wydajności pracy, wskaźnik sprzedaż na 1 pracownika, wskaźnik produktywności pracy, wskaźnik prd wydajność pracy, wskazniki wydajności procesów produkcyjnych, wskazniki kpi, wskaznik+wydajnośći+wskażnik obciążenia+związek+między+nimi+ekonomika+przedsiębiorstw, wskaznik oceny produktywnosci pracownika, wpływ państwa na produktywność, wnioski optymalizacji produkcji, wnioski do wydajności pracownika, w sposób produktywny zwiększono wydajność pracy, w jak liczymy wydajność, utrzymywanie wydajnego funkcjonowania maszyn i procesów, usługi wskaźniki produktywności, techniki na zwiększenie wydajnosci pracownika, szkolenie+efektywnośc pracowników na produkcji, szkolenie pracownicze po godzinach pracy koszt administracyji czy produkcji, szkolenia z oee i kpi, szkolenia dla pracowników aby zwiększyć ich wydajność w pracy, systemy zarządzania wydajnością personelu, staworzyński.com.pl wydajność produktywność, staworzyński paweł, sprawnośc i wydajnośc procesu technologicznego, sposoby liczenia produktywności pracownkiów, różnica produktywność wydajność, różnica pomiędzy produktywnością i wydajnością, różnica między produkcja a produktywnościa, różnica między interim manager a project manager, różnica między efektywnością a wydajnością, roznice miedzy produktywnoscia a produkcja, roznica efektywny wydajny, rozliczenie wydajności maszyny.

Wyszukaj
Loading
Nasza oferta
Dokumenty i pliki
Informacje serwisu

 

Zapisz się do newslettera:

 

Nowości i przykłady 
wdrożeń usprawniających
funkcjonowanie firm

wystarczy jak tylko klikniesz
tutaj:


i potwierdzisz wysłanie maila..

 

 


 

 

 

 

Karpacz

Świeradów Zdrój

Szklarska Poręba