A A A

analiza ABC XYZ

Zasada Pareto - (Zasada 80/20)
zasada opisująca zjawiska, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów.

Przykłady:

 • Zapasy materiałowe - 80% wartości zapasów stanowi 20% pozycji materiałowych,
 • Zarządzanie jakością – 80% błędów stanowi 20% występujących rodzajów błędów,
 • Efektywność produkcji – 80% czasów przestojów stanowi 20% ich przyczyn,
 • Finanse – 80% kosztów w budżecie stanowi 20% pozycji budżetowych.
 • Służba zdrowia - 80% zachorowań pacjentów stanowi 20% wszystkich rejestrowanych chorób,
 • Służba zdrowia - 80% kosztów leczenia stanowi 20% pozycji wszystkich występujących pozycji kosztowych.

Wniosek:
W procesie poprawy efektywności wykorzystania zasobów, optymalizacji zapasów czy poprawy jakości należy zawsze w pierwszej kolejności skupiać się nad najistotniejszymi pozycjami stanowiącymi 80% udziału badanego zjawiska (np. kosztów zapasów, zakłóceń na produkcji, kosztów funkcjonowania firmy).

Zasada Pareto jest podstawą na której powstała analiza/klasyfikacja ABC

 

Klasyfikacja (analiza) ABC
jest klasyfikacją zasobów według malejącej wartości lub innych kryteriów (okresu przechowywania, długości czasu dostawy,ilości powstawania błędów, wielkości zapasów itp.). Dokonuje się podziału na trzy klasy: A, B i C. Klasa A obejmuje pozycje o największym udziale wymagające szczególnej uwagi, do klasy B zaliczane są zasoby o mniejszym udziale, natomiast klasa C - to wszystkie pozostałe. Istotą klasyfikacji ABC jest, aby wysiłek zaoszczędzony przy kontroli i ewidencji zasobów grupy C, skierować na pozycje o największej istotności i udziału w całości zestawienia. Metoda ABC stosowana jest przy optymalizacji zapasów materiałowych, zaopatrzeniu, sprzedaży, dystrybucji, kontroli i zarządzaniu jakością, działaniach prewencyjnych w różnych dziedzinach życia jak i zarządzania procesami przedsiębiorstwa. 


 

 

Analiza ABC PARETO

 

Klasyfikacja, Analiza XYZ
jedna z metod klasyfikacji zasobów według regularności zapotrzebowania na nie i dokładności prognozowania:

 • X - regularne zapotrzebowanie, niewielkie wahania; wysoka dokładność prognozowania
 • Y - zapotrzebowanie o charakterze sezonowym lub z wyraźnym trendem; średnia dokładność prognozowania
 • Z - bardzo nieregularne zapotrzebowanie; niska dokładność prognozowania

Inna wersja tej klasyfikacji zakłada podział według tempa zużycia lub sprzedaży:

 • X - duże tempo zużycia
 • Y - średnie tempo zużycia
 • Z - małe tempo zużyciaPołączenie klasyfikacji ABC z XYZ pozwala na pogrupowanie analizowanych pozycji na 9 grup w których najważniejsza grupa AX stanowi:

 • największy udział w całości zdarzeń (np. średnich kosztów zapasów magazynowych),
 • regularną powtarzalność i nie wielkie wahania,
 • możliwość stosunkowo najłatwiejszego przewidzenia zakładanego zużycia w przyszłości.

Analiza ABC XYZ klasyfikacja 9 grup

 

Współczynnik zmienności w klasyfikacji XYZ
Współczynnik zmienności w klasyfikacji XYZ określa wartości graniczne które pozwalają określić i sklasyfikować 3 grupy X, Y i Z.

Współczynnik zmienności liczony jest wg wzoru:

Gdzie:
V – współczynnik zmienności
S – odchylenie standardowe badanej próby
X – średnia arytmetyczna badanej próby

Przyjmowane graniczne dla grup X, Y i Z:
Graniczne nie mogą być przyjmowane za każdym razem takie same. Ich wartości muszą być przyjmowane po analizie merytorycznej konkretnego przypadku, specyfiki branży i funkcjonowania firmy. Najczęściej jest on w przedziale:

 • Grupa X – od 0 do 0,2-0,5.
 • Grupa Y – od przyjętej górnej wartości X do 0,7-1,5.
 • Grupa Z – od przyjętej górnej wartości Y do maksymalnej występującej w analizie.

 

Przykładowy plik do przeprowadzenia analizy ABC i XYZ można pobrać tutaj:

http://www.staworzynski.com/index.php?pl_dokumenty-do-pobrania,44

 

 

TAGI:
Planowanie zapasów magazynowych, klasyfikacja XYZ, Pareto, logistyka magazynowania, zarządzanie zapasami w logistyce, szkolenie zarządzanie, optymalizacja zapasów, zarządzanie zapasami, szkolenie zarządzanie zapasami, szkolenie redukcja zapasów, analiza ABC XYZ, systemy zarządzania zapasami, klasyfikacja ABC, zarządzanie zapasami logistyka, analiza Pareto, zarządzanie zapasami chomikuj, szkolenie planowanie zapasów, szkolenie optymalizacja zapasów, klasyfikacja ABC XYZ, redukcja zapasów, planowanie zapasów, klasyfikacja Pareto. klasyfikacja pareto, analiza abc, analiza xyz, analiza pareto, klasyfikacja abc, klasyfikacja xyz, zasada pareto, Moje propozycje grup reklam, Pareto, zasada pareto definicja, zasady pareto, zasada pareto lorenza, analiza pareto lorenza, analiza pareto excel, zasada pareto przykłady, Abc Analiza, analiza abc przykład, analiza abc excel, analiza abc i xyz.

Wyszukaj
Loading
Nasza oferta
Dokumenty i pliki
Informacje serwisu

 

Zwiedzaj z nami zakłady Lamborgini i Ducati!

Szkolenie 5S w praktyce 

>>marzec 2014<<

z warsztatami w centrum dystrybucyjnym NAVO

zgłoś się już teraz!